Fanpage FB presi.pl

Tworząc od samego początku brand: presi.pl czuwałam nad spójnością i rozpoznawalnością Drukarni online. Powstało logo , strona do zamówień druków online oraz materiały wpierające: od najdrobniejszych materiałów akcydensowych po prowadzenie i przygotowanie grafik na FB. Ta współpraca to była kolorowa przygoda, krótkie podsumowanie poniżej a jeszcze więcej na profilu Facebooka Presi.pl

 

Posts created 36

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top